Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών σταθμών Turn Key

Loading...

 

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών σταθμών
Συντήρηση Φωτοβολταϊκών σταθμών

 

 

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών σταθμών και αντικατάσταση ελαττωματικού εξοπλισμού με ετήσια βεβαίωση καλής λειτουργίας για ασφαλιστικούς οργανισμούς :

 • -Έλεγχος λειτουργίας κεντρικού πίνακα
 • -Θερμογραφικό έλεγχο Φωτοβολταϊκών στοιχείων
 • -Περιοδικό Έλεγχο & καταγραφή φορτίων-έλεγχος απόδοσης πάρκου
 • -Έλεγχο Ηλεκτρικών πινάκων
 • -Έλεγχο Λειτουργίας και απόδοσης Inverter
 • -Έλεγχο DC String Box
 • -Έλεγχο Kαλωδιώσεων και απωλειών τους
 • -Έλεγχο Υποσταθμών Μ.Τ.
 • -Έλεγχο Συστημάτων ασφαλείας και επιτήρησης
 • -Έλεγχος βάσεων στήριξης
 • -Λίπανση κινούμενων μερών
 • -Έλεγχος συσφίξεων φορέα αλλά και πλαισίων
 • - 24/7 παρακολούθηση και τηλεφ. Υποστήριξη

Τεχνική Έκθεση βλάβης για αντικατάσταση - αποζημιώσεις από ασφαλιστικούς φορείς

Go to top