Δανειοδότηση - Μελέτες φωτοβολταικα

 

 

Πλήρη προετοιμασία φακέλου και υποβολή αίτησης στον Αρμόδιο ΔΕΔΔΗΕ η οποία περιλαμβάνει :

  • -Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων  ή απαλλαγή τους με χρήση Π.Π.Δ.
  • -Τοπογραφική εργασία αποτύπωσης αγροτεμαχίου
  • - Έκδοση πολεοδομικής αδείας ΕΕΜΚ από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης
  • - Σχεδιασμός οδεύσεων και χωροθέτησης  για τη μέγιστη απόδοση της εγκατάστασης
  • - Υποβολή Η/Μ σχεδίων και υπεύθυνων δηλώσεων για την σύνδεση με το δίκτυο
Go to top