κατασκευη φωτοβολταικων παρκων banner
Δανειοδότηση - Μελέτες φωτοβολταικα

 

 

Πλήρη προετοιμασία φακέλου και υποβολή αίτησης στον Αρμόδιο ΔΕΔΔΗΕ η οποία περιλαμβάνει :

  • -Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων  ή απαλλαγή τους με χρήση Π.Π.Δ.
  • -Τοπογραφική εργασία αποτύπωσης αγροτεμαχίου
  • - Έκδοση πολεοδομικής αδείας ΕΕΜΚ από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης
  • - Σχεδιασμός οδεύσεων και χωροθέτησης  για τη μέγιστη απόδοση της εγκατάστασης
  • - Υποβολή Η/Μ σχεδίων και υπεύθυνων δηλώσεων για την σύνδεση με το δίκτυο

Net metering (αυτοπαραγωγή ενέργειας) με φωτοβολταϊκά. Πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού

Πακέτα Net metering

To Net metering ή αλλιώς η αυτοπαραγωγή επιτρέπει πλέον στον Έλληνα καταναλωτή να παράγει την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται στο σπίτι του ή στο χώρο της εμπορικής του δραστηριότητας. Συνεπώς ο καταναλωτής γίνεται και παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να μπορεί να καλύπτει τις δικές του ανάγκες.

Net metering

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών σταθμών / Φωτοβολταϊκών σε στέγες

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών
Go to top